Ellentét szótár

Ellentétes szavak szótára

Ellentét szavaknak nevezzük azokat a szópárokat, melyek egymáshoz képest ellenkező jelentéssel bírnak. Ha valamire azt mondjuk, hogy könnyű és az ellentétpárját keressük, akkor azt mondjuk, hogy nehéz.Gyáva
Agresszív
Agyafúrt
Aggódás
Agresszió
Alapos
Adó