agyafúrt ellentéte együgyű

Aki agyafúrt az furfangos észjárású, vág az esze, aki együgyű azt könnyen be lehet csapni, meg lehet vezetni.

Lásd még: oktondi